Halid Abdurrahman

Çatışma ve Potansiyel Risk Bölgeleri

Blog Hakkında

Batı Afrika’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan bu geniş coğrafyadaki çatışma ortamında yaşanan gelişmelere dair detayların arşivlendiği